Otisak

Hrvatski

Društvo AUTOMOBILES PEUGEOT pokrenulo je ovo mrežno mjesto radi informiranja korisnika koji ga posjećuju. Pristup mrežnom mjestu i njegova upotreba podliježu ovim općim uvjetima čije su pojedinosti navedene u nastavku te zakonima i/ili važećim propisima.

Modeli

Marka

Flagship

Galerija

Mrežno mjesto www.media.peugeot.com objavljuje: AUTOMOBILES PEUGEOT - Avenue de la Grande Armée 75, 75116 PARIZ - FRANCUSKA

Telefon: (+33) 1.58.79.79.79 - Dioničko društvo s kapitalom od 171 284 859 eura upisano u Registar trgovine i društava u Parizu pod brojem B 552 144 503

Urednik sadržaja mrežnog mjesta: Alexandre Guirao

Web-administrator: Valérie Gregoris

Pružatelj web hostinga: PSA - Peugeot - Citroën - Zgrada PZ 03 - rue Jean-Pierre Timbaud 42 - 78 307 Poissy Cedex - FRANCUSKA

E-pošta: presse@peugeot.com

Društvo AUTOMOBILES PEUGEOT obavještava korisnike ovog mrežnog mjesta da je većina sadržaja:

- zaštićena zakonom o autorskom pravu: prvenstveno to mogu biti fotografije, članci, skice, animirane sekvence...
- i/ili zaštićena zakonodavstvom o dizajnu i modelima: prije svega su to modeli vozila koji se pojavljuju na mrežnom mjestu
- zaštićena zakonodavstvom o žigovima: u prvom redu je to žig „PEUGEOT“, polufigurativni žig „PSA PEUGEOT CITROËN“ kao i žigovi modela vozila koji se pojavljuju na mrežnom mjestu. Tako zaštićeni sadržaji vlasništvo su društva PEUGEOT SA, njegovih društava kćeri ili trećih strana koje je društvo AUTOMOBILES PEUGEOT ovlastilo za upotrebu istih.
Stoga je zabranjena svaka reprodukcija, prikazivanje, upotreba, prilagodba, promjena, dodavanje, prevođenje i prodaja, djelomična ili potpuna, na bilo koji način,u bilo kojem obliku, bez obzira na metodu ili medij (tiskani, digitalni ...) bez prethodnog pisanog odobrenja društva AUTOMOBILES PEUGEOT, osim iznimaka prihvaćenih zakonima o intelektualnom vlasništvu (osobito kada je riječ o privatnom korištenju), kako ne bi došlo do krivotvorenja koje može dovesti do kazne zatvora i visoke novčane kazne.

ničkim karakteristikama važećim u trenutku objavljivanja ili ažuriranja različitih stranica mrežnog mjesta.

Oprema vozila predstavljena na mrežnom mjestu dostupna je serijski ili u opciji, no ovisno o izvedbi i zemljama u kojima se vozilo prodaje može se razlikovati od zemlje do zemlje, a moguće je i da uopće nije dostupna u svim zemljama svijeta.

U okviru svoje politike stalnog poboljšavanja proizvoda, društvo AUTOMOBILES PEUGEOT može u bilo kojem trenutku izmijeniti tehničke karakteristike, opremu, opcije i boje vozila. Osim toga, trenutačna tehnologija ne omogućava vjeran prikaz boja.

Modeli i/ili izvedbe prikazane na ovom mrežnom mjestu, kao i njihova oprema, opcije i dodatna oprema prodaju se u kontinentalnoj Francuskoj.

U svakom slučaju, informacije dostupne na ovom mrežnom mjestu informativnog su karaktera i nisu ugovorno obvezujuće.

U skladu s člankom 22. Zakona o informatici, računalnim datotekama i informatičkoj slobodi br. 78-17 od 6. siječnja 1978. izmijenjenog Zakonom br. 2004-801 od 6. kolovoza 2004., prikupljanje osobnih podataka putem ovog mrežnog mjesta podliježe prethodnoj izjavi Nacionalne komisije za informatiku i slobode (CNIL).

U skladu s člankom 32. Zakona o informatici, računalnim datotekama i informatičkoj slobodi br. 78-17 od 6. siječnja 1978. izmijenjenog Zakonom br. 2004-801 od 6. kolovoza 2004., gore spomenuti osobni podatci prikupljaju se u svrhu provjere korisnika, odgovora na upite i osiguravanja učinkovitog poslovnog upravljanja mrežnim mjestom te kako bi društvo AUTOMOBILES PEUGEOT dobilo uvid u informacije o posjećenim stranicama i očekivanjima korisnika. Osobni podatci čuvaju se u obliku koji omogućuje identifikaciju dotičnih osoba tijekom razdoblja koje nije dulje od vremena potrebnog za postizanje svrhe u koju su prikupljeni i/ili obrađeni.

Bilježenje tih podataka omogućava identifikaciju korisnika i provjeru njihove pripadnosti kategoriji profesionalnih novinara, za koje je rezerviran pristup mrežnom mjestu. U skladu s navedenim, obvezujete se ispuniti ovaj obrazac potpuno i u dobroj vjeri. Društvo AUTOMOBILES PEUGEOT zadržava pravo da svim korisnicima koji su naveli nepotpune ili netočne informacije bez prethodne najave otkaže pretplatu i trajno im onemogući pristup mrežnom mjestu.

Imate pravo na pristup prikupljenim osobnim podatcima, njihovu izmjenu, ispravljanje i/ili brisanje u skladu s člankom 40. Zakona o informatici, računalnim datotekama i informatičkoj slobodi br. 78-17 od 6. siječnja 1978. izmijenjenog Zakonom br. 2004-801 od 6. kolovoza 2004.

Da biste ostvarili to pravo, morate nam poslati poruku na adresu presse@peugeot.com

Podatke prikupljene na mrežnom mjestu može upotrebljavati isključivo društvo AUTOMOBILES PEUGEOT i/ili njegova društva kćeri i stoga se ne bi trebali priopćavati trećim stranama bez vašeg prethodnog odobrenja.

Kolačić je kratak tekst koji mrežno mjesto www.media.peugeot.com šalje vašem pregledniku i koji se sprema na vašem računalu. Upotrebljava se za bilježenje podataka o pregledavanju našeg mrežnog mjesta na vašem računalu (podatci se u vašem računalu čuvaju na neodređeno vrijeme) i nudi vam personalizirane informacije jer omoguće našem poslužitelju da vas prepozna.

Usluga Weboscope (www.weboscope.com) koristi se kolačićima samo u svrhu bilježenja broja posjeta i eventualnog ograničavanja količine prijenosa iste informacije istom korisniku.

Mrežno mjesto www.media.peugeot.com možete posjetiti i ako isključite tu opciju u svojem pregledniku ili ako izmijenite postavke svojeg računala na sljedeći način: Alati, Internet opcije, Privatnost, Detalji, Kolačići - blokiraj (ovisno o verziji preglednika Internet Explorer)

Za stavljanje hiperpoveznice koja vodi do mrežnog mjesta www.media.peugeot.com zahtijeva se prethodno pisano odobrenje društva AUTOMOBILES PEUGEOT.

U svakom slučaju društvo AUTOMOBILES PEUGEOT nikada nije odgovorno za sadržaj kao i proizvode ili usluge dostupne na mrežnim mjestima s kojima je mrežno mjesto www.media.peugeot.com povezano hiperpoveznicom ili bilo kojom drugom vrstom poveznice.

Upotrebom mrežnog mjesta www.media.peugeot.com obvezujete se na sljedeće:

- nećete upotrebljavati mrežno mjesto na način koji bi mogao uzrokovati računalne kvarove, funkcionalne pogreške ili bilo kako utjecati na funkcioniranje mrežnog mjesta, svih servera ili usluga dostupnih putem njega. Osobito se obvezujete da ćete u prostoru mrežnog mjesta staviti na raspolaganje samo informacije, podatke, dokumente i datoteke koje su pouzdane, nisu uvredljive i ne mogu utjecati na funkcioniranje mrežnog mjesta ili bilo kojeg servera ili usluge kojoj se može pristupiti putem njega.
- poštovat ćete nacionalne i međunarodne zakone i propise koji su na snazi te prava trećih strana,
- ni na koji način i ni u kojem obliku nećete naštetiti ugledu grupe PSA Peugeot Citroën. Naročito jamčite našem društvu da ćete ga zaštititi od svih aktivnosti trećih strana koje su povezane sa sadržajem informacija koje ste stavili na raspolaganje u prostoru mrežnog mjesta, osobito onim koji ugrožava osobna prava, pravo intelektualnog vlasništva, javnog reda, dobrih običaja, poštovanja privatnog života (pravo na osobnu sliku itd.) ili kojim se krše kaznene odredbe važećeg nacionalnog i/ili međunarodnog zakonodavstva. U tom pogledu obvezujete se da ćete grupi PSA Peugeot Citroën nadoknaditi sve troškove, naknade i izdatke koje zbog toga pretrpi, uključujući plaće i opravdane troškove savjetovanja našeg društva. Društvo AUTOMOBILES PEUGEOT, u čijem je vlasništvu mrežno mjesto http://www.media.peugeot.com/, obvezuje se da će se koristiti svim potrebnim sredstvima kako bi se zajamčila sigurnost podataka koje mu dajete na raspolaganje u prostoru mrežnog mjesta.
Međutim društvo AUTOMOBILES PEUGEOT, u čijem je vlasništvu mrežno mjesto http://www.media.peugeot.com/, ne može jamčiti da neće zadržati elektroničke poruke. Usprkos odredbama iz poglavlja „Zaštita osobnih podataka“, molimo vas da tim putem ne otkrivate nepotrebne osobne ili osjetljive podatke. Ako društvu AUTOMOBILES PEUGEOT, u čijem je vlasništvu mrežno mjesto http://www.media.peugeot.com/, želite dati pristup takvim podatcima, obvezno ih trebate poslati poštom.

Koristite se mrežnim mjestom http://www.media.peugeot.com/ isključivo na vlastitu odgovornost. Društvo AUTOMOBILES PEUGEOT, njegova društva kćeri i članovi mreže ne mogu biti odgovorni za izravnu ili neizravnu štetu, kao što su ponajprije materijalna šteta, gubitak podataka ili programa i financijska šteta, koji proizlaze iz korištenja ovim mrežnim mjestom ili povezanim mrežnim mjestima.

Skrećemo vam pozornost na činjenicu da određeni proizvodi ili usluge predstavljeni na mrežnom mjestu http://www.media.peugeot.com/ mogu biti podložni posebnim propisima odnosno ograničenjima i/ili zabranama u određenoj zemlji.

Društvo AUTOMOBILES PEUGEOT može vam u bilo kojem trenutku privremeno ili trajno ograničiti ili blokirati pristup mrežnom mjestu http://www.media.peugeot.com/ u slučaju:

- da povrijedite ove uvjete, ne dovodeći u pitanje sva druga prava našeg društva,
- tehničkih poteškoća povezanih s infrastrukturom za uspostavu i rad mrežnog mjesta. U slučaju trajnog prekida obvezujete se da ćete odmah uništiti sve kopije naše g mrežnog mjesta i/ili njegova sadržaja.
Primjenjivo pravo
Mrežno mjesto www.media.peugeot.com i ove pravne napomene podliježu važećem francuskom pravu, a pravnu snagu ima njihov tekst na francuskom jeziku.

Scroll